skip to Main Content

Авариен ремонт на топлопровод пред блок 55 в „Студентски град“

От 09:30 ч. на 4 септември 2023 г, до 00:00 ч. на 11 септември 2023 г., поради авариен ремонт на топлопровод, ще бъдат извършени строително-монтажни работи на обект с адрес: ж.к. ,,Студ. град“, пред общежитие № 55 зад вх. А – изкоп на паркинг и тротоар. За целта ще бъде ограничено движението за МПС и пешеходци пред блок № 55, съобщава „Топлофикация София“.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа. Повече информация може да намерите на интернет страница www.toplo.bg.

Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.).

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще бъдат извършени за сметка на дружеството при благоприятни метеорологични условия. Възстановяването на съответните настилки ще се извърши от фирма „ДЛВ” ЕООД – гр. София. Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с решение №772 на СОС.

Back To Top