skip to Main Content

Авариен ремонт на Топлофикация София в ж.к. ,,Студентски град“

Поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ж.к. ,,Студентски град“, ул. „д-р Йордан Йосифов“ №1 „А“ с изкоп на пътно платно и тротоарa, съобщи от името на Топлофикация София ЕАД директорът на ТР „София Изток“ инж. Николай Николов .

За целта ще бъде ограничено движението за МПС и пешеходци по ул. „д-р Йордан Йосифов“ на кръстовището с ул. „акад. Стефан Младенов“.

СМР ще бъдат извършени от 22:00 ч. на 29.03.2023 г. до 24:00 на 04.04.2024 г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на Топлофикация София ЕАД www.toplo.bg.

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще бъдат извършени за сметка на Топлофикация София ЕАД при благоприятни метеорологични условия. Възстановяването на съответните настилки ще се извърши от фирма „ДЛВ“ ЕООД.

Back To Top