skip to Main Content
Брифинг на СО-район "Студентски" - актуални въпроси за кв. „Малинова долина“

Актуална информация за инфраструктурата в кв. „Малинова долина“

На 11 декември т.г. се проведе брифинг по актуални въпроси за кв. „Малинова долина“. В него взеха участие Петко Горанов – кмет на район „Студентски“, инж. Атанас Горов – зам.-кмет на район „Студентски“, инж. Арсо Хавальов – главен инженер на район „Студентски“, арх. Диан Димов – главен архитект на район „Студентски“, Костадин Бойчин – началник отд. „Одит и контрол“, Никола Велчев – началник Районен инспекторат „Студентски“ при Столичен инспекторат. По време на мероприятието беше предоставена следната актуална информация:

Детска градина 190

Всякакви видове строителни дейности в градината са завършени, тя е напълно оборудвана и очаква приемателна комисия в следващите дни.

Районната администрация е изготвила и задължителния доклад до Столичния общински съвет, от който следва да се вземе решение за разкриване на детската градина и определяне на нейния бюджет за 1 г.

Малинова долина, ДГ 190
Малинова долина, ДГ 190

Улична мрежа

За кв. „Малинова долина“ екипът на СО-район „Студентски“ си е поставил амбициозна програма за изграждането на инфраструктурата в квартала, където кипи бурно строителство. По отношение на уличната мрежа се наблюдава чувствително изоставане.

 • ул. „Боян Боянов“ е с проект от 2018 г., започна строителството си през 2019 г. и до момента все още не е завършена. Строителството се осъществява от Столична община. Строителните работи продължават – извърши се изместване на водопровод и на газоразпределителни разклонения. Откъм ул. „Едуард Генов“ предстои да се изгради подпорна стена, след което и бордюри. Във връзка с полагането на асфалт е избран изпълнител на обществена поръчка от Столична община, който заяви готовност да започне работа след подобряване на метеорологичната обстановка (във връзка с техническите изисквания за асфалтополагане).
 • ул. „Крикор Азарян“ в участък от ул. „Кирил Попов“ до ул. „проф. Живко Сталев“ е на етап изготвен проект. Към настоящия момент той е минал експертна комисия и предстои издаване на разрешение за строеж.
 • ул. „Едуард Генов“ – съгласуван проект в 3 етапа от бул. „Симеоновско шосе“ до ул. „Никола Станчев“. Етап 1 обхваща участъка от ул. „проф. Живко Сталев“ до ул. „Никола Станчев“. За него има обявена обществена поръчка, избран изпълнител и разрешение за строеж. В момента се чака сключването на договор с ресорния зам.-кмет по обществено строителство на Столична община Иван Матов. В настоящия момент метеорологичните условия не са подходящи за строителство на улици, но според кмета Петко Горанов могат да се извършват подготвителни работи и да се използват дните, в които външните условия са благоприятни, независимо че това усложнява организацията и оскъпява строителството.
 • ул. „проф. Живко Сталев“ в участък от ул. „Георги Русев“ до Софийски околовръстен път (СОП) също е с изготвена проектна документация, разрешение за строеж и избран изпълнител. Предстои също неговото реализиране.
 • ул. „Тодор Недков“ – улицата е с частично изготвен проект, необходимо е да бъде допълнен с отводняване и улично осветление и да бъде одобрен, след което ще се търси финансиране за полагане на настилка. Индивидуалните отклонения на подземни проводи към сградите от двете страни на тази улица вече са изградени и вече може да се пристъпи към цялостното й завършване.

Предварително преди нейното изграждане там се допусна асфалтиране, за да се поддържа чистотата в района. Улицата е асфалтирана преди да бъде одобрен нейният проект, като тя е изградена в своя първоначален вид от строителния бизнес без разходване на бюджетни средства.

„Финансиране за проектиране и изграждане на улици да се търси както от общинския, така и от националния бюджет. Възможности могат да се очакват и по линия на децентрализацията, където районните администрации да могат да формират собствени приходи така, че да могат да планират такива дейности при собствена отговорност“, каза кметът Петко Горанов – „Защото в момента това, което можем да направим, е да заявим намерения пред  Столична община и да чакаме одобрение“.

 • ул. „Станимир Станимиров“ и ул. „Константин Муравиев“ в кв. „Малинова долина – изток“  – ние инициирахме пред СО ремонт на тези улици, като в хода на строителните дейности се натъкнахме на незаконно прокарани канали, изградени от частни лица, стар и амортизиран водопровод, за който се наложи подмяна на около 70 м от него с нов и изместване на уличен стълб на Електроразпределение, попадащ в улицата. Всичко това забави преасфалтирането. Впоследствие се оказа, че и договорът на СО с изпълнителя вече е изтекъл и няма действащ нов такъв. По информация от СО тези положения вече са преодолени и очакваме възлагане за довършване на тези строителни работи.

Проблем за улиците в кв. „Малинова долина-Изток“ е, че улиците не отговарят на плана на уличната регулация.  Необходими са отчуждавания, което в настоящия момент в София е дълга и тежка процедура. „Преодоляването на това положение изисква специални отчуждителни процедури, каквито ние не сме в състояние да проведем“, обясни кметът Петко Горанов.


Заявяване на финансиране за проектиране и изграждане на улици през 2024 г.

В Закон за държавния бюджет 2024 г. са предвидени 100 млн. лв. за капиталови обекти на Столична община. Цел на район „Студентски“ е да заяви средства за изграждане на вече проектирани улици, както и средства за проектиране на други. Каква част от тази глобална сума за София ще бъде отделена за район „Студентски“, предстои да разберем.

За ново изграждане ще бъдат предложени ул. „Едуард Генов“ (етап 2 и 3) и ул. „Крикор Азарян“ в участък от ул. „Кирил Попов“ до ул. „проф. Живко Сталев“.

Предложено за финансиране ще бъде изработването на проект за кръстовище с кръгово движение на ул. „проф. Иван Странски“ и ул. „акад. Стефан Младенов“.

Кръгово

Други улици, чието проектиране ще бъде заявено за финансиране:

 • Ул. „Тодор Недков“ – от ул. „Иван Странски“ до до ул. „Крикор Азарян“
 • ул. „Кирил Попов“ – от ул. „проф. Крикор Азарян“ до ул. „Едуард Генов“
 • ул. „Тодор Йончев“ – от бул. „Симеоновско шосе“ до ул. „проф. Живко Сталев“
 • ул. „Еньо Вълчев“ – от бул. „Симеоновско шосе“ до ул. „акад. Борис Стефанов“
 • ул. „акад. Борис Стефанов“ – от ул. „Иван Странски“ до ул. „Едуард Генов“
 • ул. „Крикор Азарян“ – от ул. „проф. Живко Сталев“ до бъдещия пробив с бул. „Св. Климент Охридски“
 • ул. „Мирела Френи“ – от ул. „Едуард Генов“ до ул. „Тодор Недков
 • Ул. „Еньо Вълчев“ – от ул. „проф. Живко Сталев“ до ул. „Никола Станчев“

Хигиенно състояние на уличната мрежа в квартала

Никола Велчев – началникът на РИ „Студентски“ при Столичен инспекторат обясни, че за 2023 г. са направени 551 проверки на Столичен инспекторат за замърсяване на улиците от строителна механизация и за шумово замърсяване от строежи, от които 131 са завършили с актове. Актовете са в размери от 30 до 100 лв. за физически и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица съгласно предвиденото законодателство. За същия период са организирани 4 проверки за спазване на направленията за извозване на земни маси. „За ул. „проф. Живко Сталев“ са извършени 10 измивания по възлагане на Столичен инспекторат“, обяви Никола Велчев.

Екипът на отд. „Одит и контрол“ при СО-район „Студентски“ започва дейности по обход и инспекция в 7:00 ч. и ежечасно извършват контрол над 240 строителни обекта в района. „Нито една районна администрация в София не започва проверки в този час“, каза началникът на отдела Костадин Бойчин. Дейността около обектите се контролира и от РИ „Студентски“ при Столичен инспекторат и от Столичен инспекторат, отд. „Контрол по замърсяването от строителството“.

„Основното замърсяване на улиците произтича от леки автомобили, които преминават през неизградената улична мрежа и разнасят кал по изградените улици“, каза кметът Горанов. Това са коли на брокери, служители по строежите, които идват на работа и др., които районната администрация и Столичен инспекторат не могат да спрат.

„По инициатива на районната администрация съвместно със строителните предприемачи се направи организация за допълнително периодично почистване на улиците“, обясни Костадин Бойчин – началник отд. „Одит и контрол“. Строителите са наели за своя сметка почистваща фирма, на която са заплатили до сега 87 хил. лв. за допълнително чистене на замърсяванията, които са причинили с дейността си.

Строителната механизация се мие в строителните обекти. Не са малко случаите, където това не се прави, за което се съставят актове и нарушителите се глобяват от Столичен инспекторат.

Във връзка с пропуски по сметоизвозването, Н. Велчев информира, че това в най-честия случай е по причина на произволно спрели автомобили по начин, възпрепятстващ достъпа на специализирания камион.


Линеен парк

Във връзка с изграждането в 4 етапа на линеен парк на границата между кв. „Малинова долина“ и жк. „Студентски град“ екипът на СО-район „Студентски“ информира отново, че това е проект, за който не се разходват бюджетни средства, а се изгражда изцяло от местния бизнес. Продължава търсенето на дарители за завършване на проекта.


Детска площадка с фитнес на открито

Детска площадка кв. Малинова долина - проект
Детска площадка кв. Малинова долина – проект

Статусът е „в строеж“. Обектът ще бъде завършен след като Столична община възобнови преводите на финансови средства към СО-район „Студентски“, а ние от районната администрация – към изпълнителя.


Повече информация:

Екипът на СО-район „Студентски“ ще даде брифинг по актуални въпроси за кв. „Малинова долина“

Back To Top