skip to Main Content

15.04.2024 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел на „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ в СО-район „Студентски“

02.04.2024 г. Конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

07.03.2024 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Одит и контрол“ в СО-район „Студентски“

28.12.2023 г. Конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

21.12.2023 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в СО-район „Студентски“

19.12.2023 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Административно и информационно обслужване“ в СО-район „Студентски“

18.12.2023 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен юрисконсулт“ на СО-район „Студентски“

01.12.2023 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел на „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в СО-район „Студентски“

21.11.2023 г. СО-район „Студентски“ търси да назначи на длъжност по трудово правоотношение мл. експерт „Екология“

22.11.2023 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник на отдел „Административно и информационно обслужване“ в СО-район „Студентски“

20.11.2023 г. Конкурс за длъжността: „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

16.11.2023 г. СО-район „Студентски“ търси да назначи старши специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно и информационно обслужване“

06.07.2023 г. Конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

10.05.2023 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в СО-район „Студентски“

25.04.2023 г. Конкурс за длъжността: „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

17.02.2023 г.  Конкурс за длъжността „Главен експерт „Ландшафтна архитектура“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

07.02.2023 г. Конкурс за длъжността: „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

09.12.2022 г. Конкурс за длъжността „Главен експерт „Зелена система“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

14.11.2022 г. Обява за конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, с условие: разполагане на автомат за топли напитки

04.07.2022 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ в СО-район „Студентски“

10.06.2022 г. СО-район „Студентски“ търси да назначи служител на длъжност „Изпълнител – техник на пункт за управление“

15.03.2022 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел КСИИЗС

05.01.2022 г. СО – район „Студентски“ търси да назначи: Оперативен дежурен по Районен съвет по сигурност

13.05.2021 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел КСИИЗС

09.04.2021 г. Конкурс за длъжност Главен експерт „Устройство на територията“

05.03.2021 г. Район „Студентски“ обявява подбор на обществени възпитатели за 2021 г.

 

Back To Top