skip to Main Content

А ти какво би направил?

На 16 април 2024 година в Народно читалище „Възраждане – 1935“, кв. „Дървеница“, се състоя театрален спектакъл „А ти какво би направил“, организиран по инициатива и със средства на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към СО-район „Студентски“. Спектакълът е част от репертоара на Театър „Цвете“. Постановката се игра пред ученици от шестите класове на 55 СУ „Петко Каравелов“.

Бяха представени три от най-често срещаните форми на насилие в училище. Зрителите (учениците) бяха тези, които решиха в коя от тях да предизвикат положителна промяна, като в определен момент и по удачен според тях начин поправиха поведението на героите.

Учениците взеха активно участие във втората част от спектакъла, в която не се притесниха да излязат на сцената и покажат как могат да променят определени ситуации в училище в положителна посока.

Целите, които преследват Театър „Цвете“ и МКБППМН чрез подобни представления, са:

  • създаване на предпоставки за бъдещо позитивно включване на подрастващите в социалния живот, независимо от техния произход и възможности;
  • активиране на обществото в разрешаването на проблемите на подрастващите;
  • въвеждане на изкуството и производни нему съвременни арт психо-социални техники в социалната, образователна и здравна работа с подрастващите;
  • провеждане неформално гражданско образование сред подрастващите;
  • подпомагане интегрирането на малцинствени общности;
  • пренасяне, aдаптиране и разпространяване добри практики на приложния театър;
Back To Top