skip to Main Content

ВАЖНО! Документите за компенсиране на разходи на родителите на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, ще се подават и обработват по електронен път

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 27.09.2023 година документите за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места съгласно Наредбата приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г. и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път чрез модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас.

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

Повече информация, ВИЖТЕ ТУК

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред – на гише в районните администрации.   

Back To Top