skip to Main Content

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

След обсъждане с Дирекция „Образование“ на Столична община, поради съществуващия недостиг на паралелки за начален курс на територията на СО-район „Студентски“, е приложено ново райониране при кандидатстването за първи клас.
За информация, посетете страницата – Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.

Back To Top