skip to Main Content

ВАЖНО за родители, чиито деца не са приети в детска ясла или яслени групи в детска градина

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че с чл. 5 на Постановление №7/19.01.2023 г.  на Министерски съвет продължават да се прилагат условията и редът на Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, обн.  дв. бр.62 от 5 август 2022 г. в сила от 05.08.2022 г..

Районната администрация продължава да  приема заявления (които можете да намерите  ТУК) и искания (които можете да намерите  ТУК) за компенсиране на разходите  през 2023 г.

 

Back To Top