skip to Main Content

Временна организация на движението във връзка с изграждането на ул. „Зелена поляна“ за периода 10 – 30 октомври 2023 г.

Във връзка с изпълнението на строеж:  „Изграждане по действащ регулационен план на улица „Зелена поляна“ в обхват от О.Т.58-О.Т.61-О.Т.62-О.Т.42, между кв. 8 и кв. 22, м. „Дървеница“, за периода от 10.10.2023 г. до 30.10.2023 г. ще бъдат извършвани строителни работи по трасето на ул. „Зелена поляна“ в участъка между ул. „Яна“ и ул. „Канарче“ и реконструкция на кръстовището  на ул. „Яна“ и ул. „Зелена поляна“.

По време на реконструкцията на кръстовището на ул. „Яна“ и ул. „Зелена поляна“ се налага временна организация на движението, както следва:

  1. Ул. „Белимел“ в участъка между кръстовищата с ул. „Яна“ и ул. „Софийско поле“ – влизане и излизане по ул. „Софийско поле“.
  2. Ул. „Белимел“ в участъка между кръстовищата с ул. „Яна“ и ул. „Проф. Стоян Киркович“ – влизане и излизане по ул. „Проф. Стоян Киркович“ и по новоизградения участък на ул. „Зелена поляна“ към ул. „Канарче“.

Възложител: СО – район „Студентски“

Строител: „БГНОВА“ АД.

 

Back To Top