skip to Main Content

Временна организация на движението в кв. 20 в „Студентски град“ на 11 март

Във връзка с демонтаж на кулокран от строеж в УПИ ІV-4838, 4839,  кв. 20, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага временна организация на движението от 08.30 ч. до 17.30 ч. на 11.03.2024 г. (понеделник), както следва:

Затваря за преминаване на моторни превозни средства участъка от безименната улица пред строежа.

Достъпът на моторни превозни средства до паркингите на бл. 35 и бл. 36 ще бъде двупосочно по безименната улица от към кръстовището с ул. „Д-р Йордан Йосифов“.

Достъпът на моторни превозни средства до паркинга на бл. 34 ще бъде регулирано от предупредителни постове на изхода на паркинга  и в началото на затворения участък от към бл. 35 и бл. 36.

Достъпът на моторни превозни средства до паркинга в пространството между бл. 34А и сградите с адреси ул. „Проф. Христо Данов“ № 19 и № 21 ще бъде двупосочно по ул. „Акад. Жак Натан“.

Възложител: „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД

Back To Top