skip to Main Content

Временна организация на движението в кръстовището на бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Изграждане по регулация на ул. „Филип Кутев“ от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“ в рамките на един месец от дата 06.07.2023 г. се налага временна организация на движението в кръстовището на бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Симеоновско шосе“, както следва:

Бул. „Г. М. Димитров“ в участъка преди кръстовището – двупосочно в северното платно.

За движещите се по бул. „Симеоновско шосе“ в посока към „Семинарията“ – двупосочно в западното платно.

 

 

 

Възложител: Столична община

Back To Top