skip to Main Content

Временно затваряне за движение на пътното платно на ул. „Димитър Стефанов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с кафе-аперитив, офис и подземен гараж, свободно разположена в УПИ І-5396 за ж.с., ПИ с идентификатор 68134.1605.5396 по КККР,  кв. 172, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 03.06.2024 г. до 07.06.2024 г. се налага временно затваряне за движение на пътното платно на ул. „Димитър Стефанов“ в участъка между входа за паркинга към УНСС и кръстовището с бул. „Осми декември“.

През периода на строителството достъпът на моторни превозни средства до паркинга на УНСС и до сградите на №11 ще се осъществява двупосочно от ул. „Димитър Стефанов“ към ул. „Атанас Иширков“. Пешеходното преминаване ще се осъществява по западния тротоар на ул. „Димитър Стефанов“. (покрай оградата на УНСС)

 

Възложител на строежа: „Топлофикация София“ ЕАД.

Строител: „Монтажи КО“ ЕООД

Back To Top