skip to Main Content

Временно затваряне на участък от пътното платно на ул. „Проф. Кирил Попов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обекти:

  1. „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП /кл. 108/ по ул. „Проф. Кирил Попов“ (О.Т68-О.Т.49) от съществуващ водопровод DN300 чугун (северно от О.Т.68) до СВО за УПИ ІІ-7205, 7206, кв. 13, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски“, гр. София, се налага временно затваряне на пътното платно на ул. „Проф. Кирил Попов“ в участъка между ул. „Еньо Вълчев“ и ул. „Тодор Йончев“ за периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. По време на строителството моторните превозни средства ще преминават по ул. „Тодор Йончев“, ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ и по ул. „Еньо Вълчев“.
  2. „Уличен канал кл. 44 Ø300мм ПП по ул. „Тодор Йончев“ /О.Т.49-О.Т.50-О.Т.51/ от СКО до заустване в канал Ø400мм, в близост до О.Т.51 за отводняване на УПИ ІІ-7205, 7206, кв. 13, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, се налага временно затваряне на пътното платно на ул. „Тодор Йончев“ в участъка между ул. „Проф. Кирил Попов“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ за периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. По време на строителството моторните превозни средства ще преминават по ул.“Проф. Кирил Попов“, ул. „Еньо Вълчев“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.

 

Възложител на строежа: „Столична община“.

Строител: ЕТ „Йони – ДМ – Йонко Стоилов“.

Back To Top