skip to Main Content

Въвежда се временна организация на движението във връзка с изграждането на северния тротоар на ул. „Трайко Станоев“ – от бул. „Св. Климент Охридски“ до ул. „Пловдивско поле“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с изграждането на северния тротоар на ул. „Трайко Станоев“ – от бул. „Св. Климент Охридски“ до ул. „Пловдивско поле“, изпълнявано по Договор, сключен между Столична община и Европейската инвестиционна банка за реализация на проект: „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“, ви уведомяваме, че в горепосочения участък се въвежда временна организация на движението за периода на извършване на строителните работи.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Back To Top