skip to Main Content
Рижа лапичка - бяло мустаче и СО-район "Студентски"

В кв. „Мусагеница“ има 4 нови къщички за щастливи котки

Общо 4 нови къщички за щастливи котки бяха поставени в кв. „Мусагеница“ по съвместна инициатива на СО-район „Студентски“ и Гражданска група „Рижа лапичка – бяло мустаче“. Новите домове за четириногите приятели бяха поставени на 10 април т. г. в присъствието на кмета на СО-район „Студентски“ Петко Горанов, началникът на звено „Зелена система“ инж. Сергей Господинов, доброволци от гражданската организация и местни жители. Новото котешко селце е вписано в официалния Регистър за поставяеми обекти за безстопанствени котки.

„Рижа лапичка – бяло мустаче“ е местна доброволческа организация в кв. „Мусагеница“, която си поставя амбициозната цел да се погрижи за котките без дом. Разчитайки на собствени сили и средства от дарители, те ангажират времето си с локализация на популациите на котки в кв. „Мусагеница“ с цел извършване на кастрация и обезпаразитяване. Групата инициира поставянето на десетки къщички за бездомни животни, полага грижа за тях в локализираните котила, поддържа чистотата и при нужда подпомага с лечение котките.

„Гражданската ни инициатива е отворена за всеки, който иска да работи на терен като нас“, каза Ина Чернева, доброволец от кв. „Мусагеница“ – „Търсим активни съмишленици и добри хора, с които да си помагаме в името на бездомните животни“.

Рижа лапичка - бяло мустаче и СО-район "Студентски"

Създаването на подслон за котките е на основание Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (чл. 21а). Къщичките отговарят на изискванията спрямо наредбата: разполагане на разстояние от входове на жилищни сгради; на разстояние от тротоари; без да пречат на декоративна растителност.

Дейността се извършва при спазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност и в координация с Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), Столична община и Столичен инспекторат.

Къщичките са закупени със средства от дарители, за тях не са разходвани бюджетни средства на районната администрация. По разпореждане на кмета Петко Горанов са изработени служебно разрешения за поставяне на котешките съоръжения в рамките на общински имот, отреден за озеленяване.

Повече информация:

По инициатива на граждани: Къщи за котки с регистрационен номер в кв. „Мусагеница“

Столичен район се сдоби с жилищен комплекс за котки (РЕПОРТАЖ)

Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Back To Top