skip to Main Content

В Центъра за административно обслужване на СО-район „Студентски“ поради технически причини временно няма да се приемат и обработват заявления и плащания

Уважаеми госпожи и господа,
В Центъра за административно обслужване на СО-район „Студентски“ поради технически причини временно няма да се приемат и обработват заявления и плащания . Работи се по отстраняването на проблема.

Back To Top