skip to Main Content

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община за 2022 година

Сериозно увеличение на подадените жалби към обществения посредник на територията на Столична община e отчетено през 2022 г. в сравнение с 2021 г. Постъпилите през отчетния период жалби към 31 декември 2022 г. са 206 броя. През 2021 г. са регистрирани 92, а през 2020 г. – 144. По-голям брой са постъпилите през месеците март и април – съответно по 30 и 79 жалби, а най-малко са през януари и декември – съответно по 6 и 5 жалби.

Приключени са 203 жалби. Към януари 2023 г. три случая от предходната година са в работна фаза.

Годишния отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община за 2022 година, ВИЖТЕ ТУК

Back To Top