skip to Main Content

Гражданите на кв. „Мусагеница“ ще решат с гласуване нужна ли е „Зелена зона“ в квартала

На 29 юни т. г. в читалище „Елин Пелин“ се проведе заключителната част по представянето на идейния проект за нова транспортна схема на столичния квартал „Мусагеница“ с обособяване на места за паркиране. Предложението към гражданите е подготвено от СО-район „Студентски“ и Център за градска мобилност (ЦГМ). Представянето на схемата направиха кметът Петко Горанов, главният инженер Арсо Хавальов, началникът на отдел „Одит и контрол“ Костадин Бойчин и екипът на районната администрация. Гости на събитието бяха директорът на ЦГМ Димитър Дилчев и представители на дружеството. В обсъждането взеха участие много граждани и общественици, сред които и специалисти по строителство.

В рамките на изминалия месец юни СО-район „Студентски“ проведе общо 3 предварителни представяния в неофициален формат, за да могат повече граждани да бъдат информирани по предложението за Зелена зона.

По същество проектът предлага нова транспортна схема за управление на паркирането с обособяване на 2205 паркоместа. Идейният проект е изработен съгласно съществуващата правна рамка за проектиране в градска среда. Предложението идва като отговор на системния проблем с паркирането в столицата, множеството сигнали за автомобили, които са паркирани в нарушение или в зелени площи, и цели системен подход за управление на градската мобилност по подобие на други квартали в София.

„Вземаме предвид наредба РД-02-20-2 на МРРБ, в която е записано, че за всеки един обект от тип апартамент се изисква по 1 бр. място за паркиране“, обясни инж. Арсо Хавальов – „При проектирането в миналото изискванията за гаражи и паркоместа са били по-различни. Проектът за нова транспортна схема се опитва да урегулира това, давайки възможност за абонаментно паркиране на живущите, което само по себе си не гарантира, че конкретно място ще бъде тяхно, но им дава правото да паркират в управляваната зона в нейното работно време“. Представителите на ЦГМ запознаха присъстващите, че абонаментната такса за първи автомобил е 100 лв. за 12 месеца, а за втори 200 лв. при същия период.

По време на обсъждането граждани предложиха възможността върху терени общинска собственост в близост до МС „Г. М. Димитров“ да бъдат изградени многоетажни паркинги. Тази възможност беше търсена от екипа на СО-район „Студентски“ още през 2020 г. с писмо от кмета Петко Горанов до кмета Йорданка Фандъкова. Единият от конкретните имоти към момента е собственост на Пазари Изток ЕАД. По същество предложението предвиждаше изваждане на имота от капитала на общинското дружество, за да бъде осигурено като терен за многоетажен обществен паркинг. Предложението беше отхвърлено.

„Ако гражданите на кв. „Мусагеница“ искат да възобновим намеренията за изграждане на обществен паркинг в тази част на квартала, те ще могат да заявят желанието си в предстоящо допитване“, каза кметът на СО-район „Студентски“.

Освен това в предложения през 2020 г. нов подробен устройствен план (ПУП) на кв. „Мусагеница“ от главния архитект на София беше заложено изграждането на няколко паркинга за квартала. Идеята беше отказана от живеещите в квартала по време на общественото обсъждане.

В своята цялост обсъждането на предложената нова транспортна схема премина динамично с изказвания в подкрепа на идеята, но и с позиции, които категорично я отхвърлят. Участници в мероприятието изразиха мнението, че в кв. „Мусагеница“ има повече автомобили на регистрирани по адрес граждани от предвидените 2205 паркоместа – такива на наематели, служебни автомобили или др.

Като заключение обсъждането издигна основната тема – местата за паркиране на автомобили са недостатъчно, за да задоволят нуждите на живущите, гостите, работещите и преминаващите през и в кв. „Мусагеница“. Това е проблемът, върху който екипът на СО-район „Студентски“ работи активно в капацитета на своя бюджет и според обема средства по целеви програми на Столична община.

 

Какво предстои?

 

СО-район „Студентски“ дава възможност на гражданите от кв. „Мусагеница“ да решат въпроса с паркирането чрез гласуване – квартално допитване. Демократичното гласуване ще отрази реалните настроения сред гражданите на жилищния квартал и ще даде посока за действията на районната администрация. Вотът ще се проведе чрез анонимно гласуване с урна, запечатана от живущи в кв. „Мусагеница“.

„Право на глас ще имат граждани с навършени 18 години и адресна регистрация в кв. „Мусагеница“, каза кметът Петко Горанов и обясни, че районната администрация ще съдейства с изготвяне на избирателен списък съгласно масивите на ЕСГРАОН, материали и удобна локация за провеждане на допитването – „Гражданите в кв. „Мусагеница“ са активни и будни, искам те да проведат своето гласуване с висока представителност, за да решим с какъв подход ще се борим с транспортните проблеми“.

Кварталното допитване ще се проведе в период от няколко дни, за да може повече хора, според личните си ангажименти, да вземат участие. Периодът от дати ще бъде избран по време на заключителната част от процедурата по обществено обсъждане, която ще се проведе на 21.07.2022 г. от 18:00 ч. в читалище „Елин Пелин“. Желаещите да вземат участие в анкетната комисия ще могат да заявят намерението си по време на тази заключителна част.

Въпросите в анкетата ще бъдат два:

  1. Подкрепяте ли предложението за въвеждане на „Зелена зона“ за почасово платено паркиране в кв. „Мусагеница“?
  2. Подкрепяте ли изграждането на многоетажни обществени паркинги на общински имоти в близост до метростанция „Г. М. Димитров“?
Back To Top