skip to Main Content

График за затваряне на участък от уличното платно на ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „ Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“ и безименна улица, разположена южно от комплекс „Окрид хилс“ на следните дати:

– 30.07.2021 г. от 08.00 до 22.00 часа

– 02.08.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа.

– 05.08.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа.

– 06.08.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа.

– 09.08.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа.

– 11.08.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа.

– 13.08.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа.

За периода на затварянето на ул. „21-ви век“ обиколените маршрути за моторни превозни средства ще са по ул. „Иван Славейков“ – ул. „Проф. Кирил Попов“-безименна улица южно от комплекс „Окрид хилс“  или по бул. „Симеоновско шосе“.  Участъка няма да се затваряне за преминаване на пешеходци.

Back To Top