skip to Main Content
Малинова долина, ДГ 190

График за работа на общинските детски градини в СО-район „Студентски“ през летните месеци

Детска градина месец
юни юли август
1 №10 „Чебурашка“ работи почива работи
2 №12 „Лилия“ работи работи почива
3 №16 „Приказен свят“ работи почива работи
4 №79 „Слънчице“ работи работи почива
5 №72„Приказка без край“ работи работи почива
6 №78 „Детски свят“ работи почива работи
7 №190 работи работи работи
Back To Top