skip to Main Content

График за стесняване на пътното платно на ул. „3-та“, м. „Малинова долина“Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Многофункционална жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ І-3294, кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „3-та“ пред лицето на описания строеж и затваряне на участъка от ул. „Проф. Крикор Азарян“ в източна посока от кръстовището с ул. „3-та“ на следните дати:

– 05.02.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
– 07.02.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 14.02.2022 г. от 08.00 до 13.00 часа – доставка на арматура.
– 17.02.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
– 26.02.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
– 28.02.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top