skip to Main Content

Детска млечна кухня няма да работи през август

Детска млечна кухня в ж.к. „Студентски град“, бл. 14, няма да работи в периода от 01.08 до 28.08. 2024 г. От 29.08. до 30.08. включително ще се извърши почистване и дезинфекция на работните помещения.

Детска млечна кухня ще започне редовно работа от 02.09.2024 г.

Back To Top