skip to Main Content

Детска млечна кухня няма да работи през август

Детска млечна кухня в ж.к. „Студентски град“, бл. 14 няма да работи в периода от 01.08 до 31.08. 2022 г. От първи до пети септември включително ще се извърши почистване и дезинфекция на работните помещения.
Детска млечна кухня ще започне редовно работа от 07.09.2022 г.

Back To Top