skip to Main Content

Детски лагер, ден 3: Превенция и защита от природни и антропогенни действия

На 13.07.2022 г. по време на детския лагер се проведе обучение по „Превенция и защита от природни и антропогенни действия“Важна част от програмата му беше усвояване на умения за безопасно поведение при терористична заплаха. Децата се запознаха с правилата за действие при терористични актовеКакво трябва да правят, ако се намират в сграда при експлозия? Как да действат при пожар в сграда, вследствие от експлозията? Какво да правят, ако се намират на улицата? Бяха обсъдени различни сценарии при заплаха от терористичен акт в обществен транспорт (автобус, метро или влак), в самолет и др.

Новото в спортните игри бяха обученията по фехтовка и хандбални мачове.

В арт работилницата децата отново проявиха творческите си заложби.

Back To Top