skip to Main Content

Детски лагер, ден 7: Въображение и творчество в арт работилницата

В Национална спортна академия продължава Детски лагер по изкуствата и спорта 2022, организиран от СО-район „Студентски“.  Заниманията се провеждат съгласно предварително обявения график.

Днес децата проявиха своите творчески заложби в арт работилницата. Те имаха възможност да изработят самолетчета, лодки, да работят с глина, да рисуват с шаблони. Любопитен факт е, че всички предмети, които децата изработват, остават за тях.

През деня се проведоха още обучения и спортни игри.

Back To Top