skip to Main Content

Детски лагер по изкуствата и спорта ще се проведе през юли

От 11 до 22 юли 2022 г. ще се проведе 18-ото поредно издание на Детски лагер по изкуствата и спорта на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“. 

По традиция заниманията ще са целодневни (всеки работен ден) – от 9:00 до 16:00 ч., и ще бъдат предназначени за деца на възраст от 9 до 12 години (родени в периода от 2010 г. до 2013 г.) с постоянен или настоящ адрес в СО-район „Студентски“.

Желаещите да се включат в безплатните занимания трябва да попълнят онлайн регистрационен формуляр, който ще е достъпен на сайта на района в периода от 20 юни до 24 юни 2022 г.

В случай че кандидатите са повече от определената бройка участници, при извършване на класирането се прилагат следните критерии:

  • деца, които досега не са посещавали лагера;
  • деца, които са заявили продължителност на участие за по-дълъг срок;
  • ученици в 8 СУ „Васил Левски“ и 55 СУ „Петко Каравелов“;

При равни критерии децата ще бъдат класирани на случаен принцип.

Класирането ще бъде обявено на 30 юни 2022 г. в сайта на СО – район „Студентски“.

Условия за участие

  1. С пълния регламент за участие в лагера можете да се запознаете тук.
  2. Права и отговорности
  3. Декларация за информирано родителско съгласие

Програмата ще се реализира с финансовата подкрепа на МКБППМН при СО – район „Студентски“ и в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“.

Регистрационен формуляр за Детски лагер по изкуствата и спорта – 2022 г. – Попълнете тук

Back To Top