skip to Main Content
Избори за НС и ЕП 2024

Допълнителните възнаграждения на членовете на СИК, предали верни протоколи, ще се изплащат в СО-район „Студентски“ от 24 юни (обновено)

Членовете на СИК в СО-район „Студентски“, предали верни протоколи, без грешки или липси, ще получат допълнително по 25 лева съгласно Решение № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г. на ЦИК. Допълнителните възнаграждения ще бъдат изплащани на каса в районната администрация от понеделник, 24 юни, на адрес София, „Студентски град“, блок 5, ет. 4, стая 413.

Вижте комисиите, предали протоколи без грешки или липси, на територията на СО-район „Студентски“.

На всеки член на посочените комисии се изплащат допълнително по 25 лева.  

 

СОФИЯ 23 МИР

234616005

СОФИЯ 23 МИР

234616006

СОФИЯ 23 МИР

234616008

СОФИЯ 23 МИР

234616011

СОФИЯ 23 МИР

234616012

СОФИЯ 23 МИР

СОФИЯ 23 МИР

234616014

234616016

СОФИЯ 23 МИР

234616023

СОФИЯ 23 МИР

СОФИЯ 23 МИР

234616026

234616033

СОФИЯ 23 МИР

234616034

СОФИЯ 23 МИР

СОФИЯ 23 МИР

СОФИЯ 23 МИР

234616037

234616038

234616039

СОФИЯ 23 МИР

СОФИЯ 23 МИР

234616041

234616043

СОФИЯ 23 МИР

234616046

СОФИЯ 23 МИР

234616048

СОФИЯ 23 МИР

234616051

СОФИЯ 23 МИР

234616052

СОФИЯ 23 МИР

234616053

СОФИЯ 23 МИР

СОФИЯ 23 МИР

234616056

234616058

Back To Top