skip to Main Content

До 1 юли се подадат заявления по кампанията за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата

Уважаеми граждани,

в срок до 01.07.2024 г. може да се подадат заявления по кампанията на Столична община за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата, „Компостирай вкъщи“.

Всички граждани, които желаят да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявление за това, по електронната поща: rajon@studentski-so.org или enikolova@studentski.bg както и в деловодството на районната администрация на адрес: жк. „Студентски град“, бл. 5

Заявления се приемат в срок до 01.07.2024 г, след което ще бъдат обработени от Столична община и ще се пристъпи към тяхното закупуване и последващо раздаване на  гражданите.

Кампанията, за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата, „Компостирай в къщи“  е в изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно който компетентните органи по този закон и лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците, като най-високо в същия стои предотвратяването на образуването на отпадъци, каквото по същество представлява компостирането на биоразградимите отпадъци. През настоящата година Столична община ще продължи кампанията „Компостирай в къщи“, която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към разделно събиране на различни типове отпадъци.

Заявление за Кампанията можете да изтеглите от тук или да получите в деловодството на район „Студентски“  на адрес: жк. „Студентски град“, бл. 5.

Back To Top