skip to Main Content

Ежеседмични проверки в „Студентски град“ след инцидента на детската площадка

На 13 юли т. г., в СО-район „Студентски“ се проведе заседание на Местната комисия по обществен ред и сигурност (МКОРС). Комисията беше свикана извънредно във връзка с инцидента с нападнат мъж в ж.к. „Студентски град“, който предизвика притеснение у живущите граждани в района.

В заседанието на МКОРС взеха участие Петко Горанов – кмет на СО-район „Студентски“, Бисер Банков – старши инспектор ТП „Студентски град“ при 7-о РУ-СДВР, Силвия Ценова – инспектор при 7-ма РСПБЗН, Никола Велчев – началник на районен инспекторат, представители на ОП „Екоравновесие“,  Химикотехнологичен и металургичен университет-София, Технически университет-София, Висше училище по телекомуникации и пощи, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Лесотехнически университет, Студентски столове и общежития, както и представители на районната администрация.

Заседанието се проведе 10 дни след инцидента в жк. „Студентски град“, при който мъж беше нападнат на детска площадка. В тази връзка коментарите бяха насочени в две посоки – какви действия извършва местното полицейско управление за охрана на обществения ред на района и по-конкретно в кв. „Студентски град“ и как се осъществява пропускателният режим в студентските общежития.

„Извършват се ежеседмични проверки на отделни сгради по линия на чл. 4 от Закона за гражданска регистрация. По-трудно се осъществява контролът в частните сгради, които се отдават под наем“, заяви старши инспектор Банков. Кметът на СО-район „Студентски“ Петко Горанов напомни, че управителите на етажната собственост са длъжни да оказват съдействие на органите на МВР.

По време на заседанието на МКОРС кметът на СО-район „Студентски“ призова да бъде засилено присъствието на 7-мо РУ на оживени обществени места. „Това ще бъде направено доколкото позволява наличният състав“, отговори ст. инспектор Банков.

Петър Кюркчиев, представител на ТУ-София, направи предложение да бъде изградено видеонаблюдение на определени ключови места в района. „Това е допустимо да се случи. Сектор „Видеонаблюдение“ към Столична община е разширил много дейността си“, коментира Никола Велчев от районния инспекторат.

Пропускателният режим в студентските общежития се осъществява най-често от охранител или портиер, а в един от блоковете на Висшето училище по телекомуникации има дори система за лицево разпознаване. Всеки университет сам определя реда и начина на достъп. Навсякъде има видеонаблюдение. „Общо 9 обитатели са били отстранени от общежития на Минно-геоложкия университет за различни нарушения“, съобщиха от учебното заведение.

Силвия Ценова – инспектор при 7-ма РСПБЗН, сподели, че най-често при извършени проверки се установява липса на пожароизвестителна система.

В кв. „Малинова долина“ се увеличава присъствието на безстопанствени кучета, алармираха Костадин Бойчин, началник отдел „Одит и контрол“ към СО-район „Студентски“, и Никола Велчев, началник на районния инспекторат. Това налага по-голяма честота на акциите, извършвани от ОП „Екоравновесие“.

„По отношение на нерегламентираното присъствие на лица в кв. „Малинова долина“ предстои нова акция – трета за последните 4 месеца“, съобщи кметът Петко Горанов – „Проблемът е национален, не е само в район „Студентски“. В момента в „Малинова долина“ той е на ниво, което е контролируемо. Това е остър социален проблем, свързан със способността на държавата да създаде условия на подрастващото поколение от този етнос да получи образование и възможност за интерграция. Сред тези хора има много деца, които не са включени в системата за обхват. Те трябва да се опишат и предадат на съответните социални служби“. 

При забелязани нередности или спешност гражданите могат да подават сигнали към Дирекция „Национална система 112“ на тел. 112.

За връзка с дежурната част 7-мо РПУ-СДВР тел. 02/98-28760, 02/ 862-61-08. Приемното време за граждани на служителите от Териториална полиция е всеки работен ден от 16.30 до 17.30 ч.

Гражданите на територията на СО-район „Студентски“ могат да подават сигнали на полицейските инспектори при 7-мо РУ-СДВР по квартали:

Адрес на приемната / сл. тел.

ж.к. ”Студентски град”, бл. 38, ст. 126 / 0889 560 190

ж.к. ”Студентски град”, бл. 41, вх. А, ст.108 / 0889 370 810

кв. ”Мусагеница”, бл. 88, вх. А, ап. 1 / 02/870-00-96

кв. ”Дървеница”, бл. 10, вх. Б, ап. 3 / 02/887-82-63

Back To Top