skip to Main Content

Етажна собственост: Какво е таблица за площообразуване?

В контекста на етажната собственост таблицата за площообразуване е документ, който се издава от строителя на сградата. В него се съдържат всички квадратури – тези на самостоятелните обекти (апартаменти, ателиета, офиси, магазини, мазета, гаражи и др.) и съответния за тях процент идеални части от общите части на сградата.

Защо е нужна?

Таблицата за площообразуване е основополагащ документ в живота на етажната собственост. Спрямо него се определя тежестта на всеки глас в общото събрание. Всеки собственик гласува със своя процент идеални части. Съответно той е и отговорен финансово до този размер, когато трябва да се събират пари за ремонти.

Как се определят процентите идеални части, когато сградата няма таблица за площообразуване?

Пред етажните собствености има следните възможности:

  1. Наемат с решение на общото събрание лицензирана фирма, която да проведе обследване на сградата и да издаде площообразуване.
  2. Управителният съвет с решение на общото събрание и доброволното съдействие на собствениците събира за сведение данните от всички нотариални актове и/или договори за покупко-продажба на недвижими имоти и взима от тях посочените проценти. Нотариалните актове съдържат в себе си процентите идеални части от общите части за всеки собственик.

Определяне на идеални части, когато няма данни за тях

Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти (Чл. 17, ал. 4 от ЗУЕС).

Този текст е част от информационната кампания за етажна собственост, разработена от екипа на СО-район „Студентски“. Всички материали ще намерите в рубриката „Етажна собственост“ на сайта на районната администрация.

Повече от кампанията:

Образци на документи за етажна собственост от СО-район „Студентски“

Как се въвежда правилник за вътрешен ред в етажната собственост?

Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия

Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Back To Top