skip to Main Content

Завърши изграждането на новия паркинг до ул. „проф. Христо Вакарелски“

Завършиха строителните дейности по изграждането на нов паркинг за временно паркиране в ж.к. „Студентски град“ с капацитет 18 паркоместа, от които 1 за хора с увреждания. Обектът е отворен за обществено ползване. Положена е маркировката на паркоместата, засадена е трева. Предстои засаждането на 5 бр. дървета в рамките на проекта за облагородяване на пространството и премахване на калната точка.

Обектът се реализира в имот с идентификатор 68134.1600.4646 на кръстовището между бул. „Г.М. Димитров“ и ул. „Христо Вакарелски“. Това е 8-ият паркинг, който се реализира на територията на СО-район „Студентски“ в последните 4 години.

Повече информация:

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за изграждане на нов паркинг в ж.к. „Студентски град“

Back To Top