skip to Main Content

Завърши общественото обсъждане на новата транспортна схема за жк. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

Завърши процедурата по обществено обсъждане на проекта за новата транспортна схема на жк. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“. Новата организация на движението предстои да бъде приложена след съгласуване с Пътна полиция при МВР и одобрение на Комисията по транспорт и пътна безопасност при Столичния общински съвет (СОС).

Работна група от специалисти обсъди предложения и препоръки от граждани, постъпили по време на процедурата по обществено обсъждане. Част от тях са взети под внимание и окончателният проект ще бъде съобразен с тях.

Екипът на СО-район „Студентски“ очаква до 12 януари 2023 г. проектът за нова организация на движението в жк. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ да бъде преработен и готов за входиране в Пътна полиция и Комисията по транспорт и пътна безопасност при СОС.

След провеждането на всички съгласувания транспортната схема ще се въведе чрез реализиране на ново знаково стопанство – промяна на пътните знаци. Екипът на СО-район „Студентски“ ще информира обществеността за етапите, през които преминава проекта и за непосредственото въвеждане на новата организация на движението.

Повече информация:

Становища и предложения от граждани относно проекта за нова организация на движението в „Студентски град“ и „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

Back To Top