skip to Main Content
бул. Св. Климент Охридски

Зам.-кметът Иван Матов възложи проектиране на основен ремонт на бул. „Св. Климент Охридски“

На 11 март т. г. зам.-кметът на Столична община в направление „Обществено строителство” инж. Иван Матов възложи на Общинско предприятие „София-проект“ изготвянето на работен инвестиционен проект за Основен ремонт на бул. „Св. Климент Охридски“ в участъка между бул. „д-р Г. М. Димитров“ и бул. „Андрей Ляпчев“ р-н „Студентски”. Възлагането на дейностите по проектиране е с писмо на зам.-кметът инж. Иван Матов до директора на „София-проект“ инж. Росица Наумова и до кмета на СО-район „Студентски“ Петко Горанов.

На 17 януари т. г. кметът Петко Горанов представи пред кмета на Столична община Васил Терзиев предложения от приоритетни проекти за включване в инвестиционната програма на Столична община за 2024 г., един от които е проектът за основен ремонт на бул. „Св. Климент Охридски“.

„Състоянието на бул. „Св. Климент Охридски“ е много лошо, пътната настилка е изчерпала напълно своите експлоатационни възможности“, каза кметът Петко Горанов „Проектирането на основния ремонт е първа стъпка към неговото обновяване, ще поискаме заявяването на конкретни срокове за изработката на проекта“.

Съгласно възлагателното писмо предвижда запазването на обособената ивица за трамвайно трасе. Както съобщи екипът на ОП „Софияплан“ през 2023 г., изготвено е подробно комуникативно-транспортно проучване за възстановяване на трамвайното трасе по бул. „Св. Климент Охридски“, което е залегнало и в приетия проект за устройствен план за кв. „Студентски град“ (Решение на СОС 468/22.07.2010 г.).

Във връзка с проектирането на основния ремонт екипът на СО-район „Студентски“ ще съдейства по поставени задачи от Столична община.

бул. Св. Климент Охридски

План за регулация и застрояване, жк. Студентски град

Back To Top