skip to Main Content

Започват обработките срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи за 2022 г.

Задължителните годишни обработки се извършват под специализирания контрол на Столичната РЗИ

Започват обработките на зелени площи, паркове, градини и междублокови пространства срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи. Направена е организация и график за извършване на възможно най-ранни обработки, които се извършват в съответствие с предписание от Столична Регионална здравна инспекция. Това съобщиха от дирекция „Зелена система“ към Столична община.

Актуализирани са площите към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през 2022 година.

Въпреки променливите метеорологични условия са подготвени графици за обработки срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи, а екипите са в готовност за извършване на дейностите във всички общински тревни площи.

Дейностите стартират с парк „Борисова градина“ и междублоковите пространства в районите „Подуяне“ и „Младост“, които ще се изпълняват поетапно и в останалите площи, съобразно климатичната обстановка. Предстои работа в Южен парк, градина „Славейкови дъбове“, градина „Св.Мина“ и др.

Обработките се извършват рано сутрин до  10.00 часа при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Работи се при сухо време. Обработките за ларви на комари се извършват около естествени и изкуствени водоеми.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Обработката на общинските зелени площи срещу кърлежи се извършва задължително по предписание на СРЗИ през април и май и август и септември.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител съответните участъци за допълнителни третирания.

Контролът на дейностите се извършва от дирекция „Зелена система“, районните администрации. Специализираният контрол се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.
 

 

Back To Top