skip to Main Content

Започва изграждането на нов паркинг в „Студентски град“, до ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Започва изграждането на нов паркинг за временно паркиране в ж.к. „Студентски град“ с капацитет 18 паркоместа. Обектът ще бъде реализиран в имот с идентификатор 68134.1600.4646 на кръстовището между бул. „Г.М. Димитров“ и ул. „Христо Вакарелски“.

Подходът към паркинга е от съществуващите улици, тангиращи към имотите от юг и запад – ул. „Акад. Йордан Трифонов“ и ул. „Проф. Христо Вакарелски“. Размерите и разположението на местата на паркиране, както и обслужващата ги вътрешна „улица“, са съобразени с изискванията на Наредба № 2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Предвидено е едно паркомясто за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, което ще бъде означено със синя неизтриваема боя за пътна маркировка.

Строителните дейности по обекта ще стартират на 10.04.2023 г., като се предвижда да продължат в рамките на 30 календарни дни.

Във връзка с това се забраняват паркирането и престоят на моторни превозни средства в имота, както и пред подходите към него, в срок от 10.04.2023 г. до завършване на обекта.

Повече информация:

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за изграждане на нов паркинг в ж.к. „Студентски град“

Back To Top