skip to Main Content

Започва четвъртото издание на „Академия за визионери“

Започва четвъртото издание на инициативата, която подкрепя младите хора в смелите им планове за града. ​​​​​„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е отворена към отделния млад градски човек с умни решения в полза на общността. За поредна година Столична община ще финансира иновативните идеи с кауза на младите хора на София.

Инициативата е изцяло безплатна, като право на участие има всеки млад човек на възраст от 15 до 29 г., който живее в София.

Записването е електронно и се случва с подаване на Информационна карта и Декларация за съгласие за обработване на лични данни, в срок до 17 април 2024 г. на e-mail – mladi@sofia.bg.

Академията ще финансира проекти в размер до 5 000 лв., като стимулира работата в екип и обмяна на опит. Тематичните направления за създаване на иновативни идеи през 2024 г. са 5 –Екология и градска среда, Наука и иновации, Изкуство и култура, Спорт и здравословен начин на живот и Животни в риск.

Участниците ще разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. Екип на администрацията ще съдейства с организацията, логистиката и популяризирането на проектите.   

В рамките на четвъртото издание на Академията младежите ще участват в обучения и практики.

Програмата предвижда менторските сесии и практиките да се провеждат в периода  20 април – 29 юни 2024 г., най-често съботните дни в Софийската лаборатория за иновации/ Sofia Lab, ул. Сердика № 1, ет. 3. Предвидена е и възможност за отдалечен достъп.

Пълната информация за новото издание на инициативата е публикувана на https://www.sofia.bg/en/academy-2024

 

 

Back To Top