skip to Main Content
Консултативен съвет към кмета на СО-район „Студентски“ с представители на висшите училища, които стопанисват общежития на територията на района

Започна работа Консултативният съвет при кмета Петко Горанов съвместно с висшите училища

На 13 юни започна работа новият Консултативен съвет към кмета на СО-район „Студентски“ с представители на висшите училища, които стопанисват общежития на територията на района. Целта на новия неформален орган е да подобри комуникацията между районната администрация и университетите в общия стремеж за подобряване на условията за живот и отдих на студентите в ж.к. „Студентски град“. Комплексът е територия с национално значение, която има нужда от силното внимание на институциите и решителни действия.

От страна на СО-район „Студентски“ в срещата взеха участие:

 • Петко Горанов – кмет на СО-район „Студентски“
 • инж. Атанас Горов – зам.-кмет на СО-район „Студентски“
 • доц. Драгомир Стефанов – зам.-кмет на СО-район „Студентски“
 • инж. Арсо Хавальов – главен инженер на СО-район „Студентски“
 • арх. Диан Димов – главен архитект на СО-район „Студентски“

От страна на всички поканени висши училища, които стопанисват и управляват обекти и имоти на територията на СО-район „Студентски“:

 • инж. Евгени Вълков – помощник-ректор в Национална музикална академия „Панчо Владигеров“
 • д-р инж. Дамян Дамянов – помощник-ректор в Лесотехнически университет
 • Таня Богданова, Стоян Кирилов – Медицински университет – София
 • проф. д-р Ивайло Копрев – ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
 • проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в Университета по национално и световно стопанство
 • Кръсто Кръстев – директор на Дирекция „Студентски общежития“ при Химикотехнологичен и металургичен университет
 • Вайде Вазова – административен специалист общежития при Студентски столове и общежития ЕАД
 • Мирослав Михайлов – помощник-ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи
 • доц. д-р Ради Димитров – зам.-ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи
 • Ралица Пейчева – ръководител „Студентски общежития и столове“ при Технически университет – София
Консултативен съвет към кмета на СО-район „Студентски“ с представители на висшите училища
Консултативен съвет към кмета на СО-район „Студентски“ с представители на висшите училища

Покани да участват в консултативния съвет получиха също всички останали университети, които стопанисват общежития на територията на района. Поканите към тях са отворени и за всички предстоящи срещи в интерес на ползотворното бъдещо сътрудничество по въпросите на кампусите и подобряването на условията им, което заляга с основен приоритет в създаването на настоящия консултативен съвет.

Петко Горанов – кметът на СО-район „Студентски“, приветства представителите на висшите училища и сподели с тях проблемите, пред които се изправя районната администрация, свързани с обработване на множество сигнали за състоянието на териториите държавна собственост около общежитията. „Обществото смята, че за състоянието на зелените площи около общежитията в ж.к. „Студентски град“ е отговорна районната администрация, но на този етап ние нямаме правомощия по стопанисване на терените държавна собственост, сигналите за чието състояние препращаме към администрацията на Областния управител или към Министерството на образованието и науката и към университетите“.

Консултативен съвет към кмета на СО-район „Студентски“ с представители на висшите училища
Консултативен съвет към кмета на СО-район „Студентски“ с представители на висшите училища

„Ж.к. „Студентски град“ като територия беше замислена като изцяло академична, но в годините на прехода комплексът беше засегнат от реституцията, което измени началния му замисъл.“, каза кметът Петко Горанов – „Крайната цел на този съвет е да обединим усилията си, за да подпомогнем реализирането на университетските кампуси и да съхраним академичната им същност. Съгласно подробния устройствен план в ж.к. „Студентски град“ има обособени „на хартия“ 15 кампуса, за които районната администрация ще съдейства с целия си капацитет.“

По време на срещата беше обсъдено активното участие на Министерството на образованието и науката, които работят усилено за реализирането на кампусите, предоставяйки множество държавни имоти за стопанисване от самите университети. „Имаме подкрепата на МОН, търсим и получаваме подкрепа от тях в името на доброто сътрудничество между институциите в търсене на решения за средата, в която живеят и се обучават българските студенти“, обясни кметът Петко Горанов – „Ако от страна на университетите и студентите има несподелени с нас идеи за облагородяване в рамките на терените държавна собственост и за които имате нужда от нашата помощ, екипът на СО-район „Студентски“ е тук, за да окаже пълно съдействие съгласно правомощията си“.

Главният архитект на СО-район „Студентски“, арх. Диан Димов, обясни, че в момента са в ход три градоустройствени процедури за общо три от кампусите в ж.к. „Студентски град“. След завършването им следва да се реализира тяхното обособяване като такива според бюджетите на висшите училища.

По време на срещата бяха обсъдени в детайли проблеми, касаещи реализирането на няколко кампуса, които са свързани с възстановени частни имоти във вътрешността им, за които следва да се процедира градоустройствена процедура (ПУП по чл. 16 от ЗУТ). Едва след като устройствената зона на кампуса бъде „изчистена“ от частни имоти, следва да се работи за нейното обособяване. Сред другите казуси е: болезненият проблем с паркирането, във връзка с които екипът на районната администрация обмени идеи с представителите на срещата; разработването и реализирането на велоалеи в комплекса; затруднения със сметоизвозването; липсващо осветление; поддръжка на озеленяването.

Консултативният съвет към кмета на СО-район „Студентски“ с представители на висшите училища, които стопанисват общежития на територията на района, ще провежда регулярни срещи. „Поемам инициативата да поканя за следващата ни среща и представители на Министерството на образованието и науката, за да съберем всички институции, които имат отношение към ж.к. „Студентски град“, който има национално значение като големият дом на нашите студенти“, каза кметът Петко Горанов.

Back To Top