skip to Main Content

Започна ремонтът на 15,6 хил. кв. м тротоари в СО-район „Студентски“

Започна ремонтът на тротоари в СО-район „Студентски“ по проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка. Общият бюджет на Района е 5,96 млн. лв.

Целите на проекта са да бъде повишена достъпността на градската среда за хора със затруднено придвижване до учебни заведения, спирки на градския транспорт, лечебни заведения, както и до други общественозначими сгради.

Строителни дейности по ул. „Росарио“ от 6 юли 2023 г.

Реализирането на проекта ще се извършва на няколко етапа, в които ще се подават списъци със съществуващи тротоари, които са в незадоволително състояние и имат нужда от ремонт. Дейностите по първия етап обхващат инфраструктура в ж.к. „Студентски град“, кв. „Мусагеница“, кв. „Дървеница“. Първият списък предвижда цялостен ремонт и поставяне на настилка от унипаваж с обща площ от 15 622 кв. м на следни обекти:

ул. „Проф. Георги Брадистилов“ от ул. „Проф. Борис Боровски“ до ОТ* 676 в посока бул.  „Климент Охридски“ – двустранно

8 СУ „Васил Левски“ – прилежаща ул. „Полк. Георги Янков“, до бл. 98

ул. „Росарио“ от  ОТ* 634а до ул. „Осми декември“западен

ул. „Никола Габровски“, от ул. „Стоян Камбарев“, южно по ул. „Никола Габровски“ до ОТ* 104 – западен

ул. „Пловдивско поле“ от ул. „Канарче“ до ул.„Белимел“ – западен

ул. „Пловдивско поле“ от ул. „Дъбница“ до ул. „Софийско поле“ – западен

ул. „Трайко Станоев“ от  ул. „Пловдивско поле“ до бул. „Климент Охридски“ – северен

Ул. „Айдемир“ – от ул. „Белимел“ до ОТ* 116 – двустранно

ул. „Стоян Киркович“ от ул. „Айдемир“ до ул. „Стефан Илиев“ – източен

ул. „Стоян Киркович“ от ул. „Софийско поле“ до ул. „Белимел“ – двустранно

ул. „Белимел“ от ул. „Стоян Киркович“ до ул. „Пловдивско поле“ – двустранно

ул. „Белимел“ от ул. „Стоян Киркович“ до ул. „Зелена поляна“ – северен

ул. „Белимел“ между ул. „Софийско поле“ и ул. „Яна“ – източен

бул. „Андрей Ляпчев“ от ул. „Стоян Киркович“ до безименна улица с ОТ* 11 – южен

бул. „Климент Охридски“ от ул. „Трайко Станоев“ до  ул. „Софийско поле“ – северен

бул. „Климент Охридски“ от „Институт за следдипломна квалификация“ до бул. „Осми декември” – западен

бул. „Осми декември“ от бул. „Климент Охридски“ до ул. „Стефан Младенов“ – двустранно

бул. „Осми декември“ от ул. „Стефан Младенов“ до ул. „Борис Стефанов“ – двустранно

Забележки:

  • Осова точка (ОТ)

Повече информация:

СО инвестира 5,96 млн. лв. в район „Студентски“ за тротоари, озеленяване и улично осветление

СО-район „Студентски“ принадлежи към зони 5 и 6 по новия стандарт за тротоарите

Back To Top