skip to Main Content

Започна ремонтът на 15,6 хил. кв. м тротоари в СО-район „Студентски“ (обновена)

Обновена 02.11.2023 г.

Започна ремонтът на тротоари в СО-район „Студентски“ по проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка. Общият бюджет на Района е 5,96 млн. лв.

Целите на проекта са да бъде повишена достъпността на градската среда за хора със затруднено придвижване до учебни заведения, спирки на градския транспорт, лечебни заведения, както и до други общественозначими сгради.

Строителни дейности по ул. „Росарио“ от 6 юли 2023 г.

Реализирането на проекта ще се извършва на няколко етапа, в които ще се подават списъци със съществуващи тротоари, които са в незадоволително състояние и имат нужда от ремонт. Дейностите по първия етап обхващат инфраструктура в ж.к. „Студентски град“, кв. „Мусагеница“, кв. „Дървеница“. Първият списък предвижда цялостен ремонт и поставяне на настилка от унипаваж с обща площ от 15 622 кв. м на следни обекти:

ул. „Проф. Георги Брадистилов“ от ул. „Проф. Борис Боровски“ до ОТ* 676 в посока бул.  „Климент Охридски“ – двустранно

8 СУ „Васил Левски“ – прилежаща ул. „Полк. Георги Янков“, до бл. 98

ул. „Росарио“ от  ОТ* 634а до ул. „Осми декември“западен

ул. „Никола Габровски“, от ул. „Стоян Камбарев“, южно по ул. „Никола Габровски“ до ОТ* 104 – западен

ул. „Пловдивско поле“ от ул. „Канарче“ до ул.„Белимел“ – западен

ул. „Пловдивско поле“ от ул. „Дъбница“ до ул. „Софийско поле“ – западен

ул. „Трайко Станоев“ от  ул. „Пловдивско поле“ до бул. „Климент Охридски“ – северен

Ул. „Айдемир“ – от ул. „Белимел“ до ОТ* 116 – двустранно

ул. „Стоян Киркович“ от ул. „Айдемир“ до ул. „Стефан Илиев“ – източен

ул. „Стоян Киркович“ от ул. „Софийско поле“ до ул. „Белимел“ – двустранно

ул. „Белимел“ от ул. „Стоян Киркович“ до ул. „Пловдивско поле“ – двустранно

ул. „Белимел“ от ул. „Стоян Киркович“ до ул. „Зелена поляна“ – северен

ул. „Белимел“ между ул. „Софийско поле“ и ул. „Яна“ – източен

бул. „Андрей Ляпчев“ от ул. „Стоян Киркович“ до безименна улица с ОТ* 11 – южен

бул. „Климент Охридски“ от ул. „Трайко Станоев“ до  ул. „Софийско поле“ – северен

бул. „Климент Охридски“ от „Институт за следдипломна квалификация“ до бул. „Осми декември” – западен

бул. „Осми декември“ от бул. „Климент Охридски“ до ул. „Стефан Младенов“ – двустранно

бул. „Осми декември“ от ул. „Стефан Младенов“ до ул. „Борис Стефанов“ – двустранно

Допълнение:

южен тротоар по ул. „Проф. Атанас Иширков“, от кръстовището с ул. „Димитър Стефанов“ до обръщалото на автобусите от МГТ при ул. „Акад. Стефан Младенов“

източен тротоар по ул. „Акад. Стефан Младенов“, от арката на Национална спортна академия до обръщалото на автобусите от МГТ

Забележки:

  • Осова точка (ОТ)

Повече информация:

СО инвестира 5,96 млн. лв. в район „Студентски“ за тротоари, озеленяване и улично осветление

СО-район „Студентски“ принадлежи към зони 5 и 6 по новия стандарт за тротоарите

Back To Top