skip to Main Content

Затваряне за преминаване на моторни превозни средства на участък от ул. „Проф. Иван Стайков“ на 8 май

Във връзка с извършване на бетонови работи на строеж в УПИ І-1289,   кв. 26, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, на 08.05.2024 г. от 08.00 до 20.00 ч. се налага затваряне за преминаване на моторни превозни средства на участък от ул. „Проф. Иван Стайков“ пред част от строежа.

През време на затварянето достъпа по ул. „Проф. Иван Стайков“ до сградата в УПИ ІV-1289, кв.26 и на входове В, Г, и Д от бл. 22, ще се осъществява от към ул. „Проф. д-р Боян Боянов“, а на секции А и Б от бл. 22 ще се осъществява от към ул. „Георги Русев“.

Възложител: „Го Ин Стайл“ ЕООД

Back To Top