skip to Main Content

Затваряне на кръстовището на ул. „Проф. Кирил Попов“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с изграждане на сградно канализационно отклонение на строеж: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ І-1951, 1952, 2917, (ПИ с идентификатор 68134.1607.1452), кв. 274, м. „Студентски град“, в периода от 07.12.2022 г. до 17.12.2022 г. ще бъде затворено за преминаване на моторни превозни средства кръстовището на ул. „Проф. Кирил Попов“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“.

По време на строителството достъп с моторни превозни средства ще се осъществява от ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ по безименна улица между бл. 59 и 59А или по ул.  „Тодор Йончев“.

 

Back To Top