skip to Main Content

Затваряне на локалното платно на бул. Св. Климент Охридски“ за 10 дни

Във връзка с изпълнение СМР на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за апартаментен хотел и жилища с търговски площи и подземен гараж в УПИ ХІ-458, 459, кв. 9, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 17.10.2022 г. до 27.10.2022 г. ще бъде затворено за преминаване на моторни превозни средства локалното платно на бул. „Св. Климент Охридски“ (участъкът от №39А до №23).

Участъкът ще остане отворен за преминаване на пешеходци. 

Строителството ще бъде извършено от фирма „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД.     

 

 

Back To Top