skip to Main Content

Затваряне на ул. „21-ви век“

Във връзка с изпълнение на Договор по изпълнение на обект „Детска площадка със съоръжения за игра“, УПИ XII – 643, м. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 24.03.2022 г. от 8:00 до 12:00 часа ул. „21-ви век“ ще бъде затворена поради наливане на бетон за настилки.

БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Back To Top