skip to Main Content

Затваряне на участък между кръстовището на ул. „арх. Виктория Ангелова – Винарова“ и вх. А на бл. №110

Във връзка със строителството на обект: „Ремонт и реконструкция на съществуваща улица и изграждане на паркинг между О.Т.46а-О.Т.42а съгласно действащата регулация в кв. 43б, м. „Младост 1, СО-район „Студентски“, улицата в участъка между кръстовището с ул. „арх. Виктория Ангелова – Винарова“ и Вх. А на бл. №110, ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства за периода от 15.08.2023 г. до 12.09.2023 г.

По време на строителството пешеходците ще могат да преминават по  тротоара от към страната на бл. №110 и бл. 111, м. „Младост 1“.

Back To Top