skip to Main Content

Затваряне на участък на ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“ и безименна улица, разположена южно от комплекс „Окрид хилс“ ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства на дата 07.04.2022 г. от 08.00 до 17.00 часа.

За периода на затварянето на ул. „21-ви век“, обиколните маршрути за моторни превозни средства ще са по ул. „Иван Славейков“ – ул. „Проф. Кирил Попов“ – безименна улица южно от комплекс „Окрид хилс“  или по бул. „Симеоновско шосе“. Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.  

Строител: „Лъки Строй – 2011“ ЕАД

Back To Top