skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Акад. Жак Натан“

Във връзка с изместване на съществуващо канализационно отклонение на студентско общежитие – бл. 33, вх. А и вх. Б, от 15.04.2024 г. до 10.05 2024 г. поетапно ще  бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи, при които ще бъдат затваряни за преминаване на моторни превозни средства участъци от уличната мрежа, както следва:

  1. За периодите 15.04.2024 г. – 22.04.2024 г. и 08.05.2024 г. – 10.05.2024 г. ще бъде затворен участък от улицата между бл. 33 и бл. 37 (ул. „Акaд. Жак Натан).
  2. За периода от 23.04.2024 г. до 10.04.2024 г. ще бъде затворен подхода към паркинга , разположен западно от вх. Б на бл.33.

 

Възложител: „КОМФОРТ – БЕЛПРОМ“ ЕООД

Строител: „МИКО – Д“ ООД                          

Back To Top