skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Акад. Николай Стоянов“

Във връзка с извършване на строителни дейности, свързани с ремонт на настилка в градината на ресторант „Биляна“, находящ се в УПИ I-1472, кв. 103, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Николай Стоянов“, в участъка пред обекта, ще бъде затворена за преминаване на моторни превозни средства на:

  • 11.2022 г., от 14:00 до 17:00 ч.

Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.

Строител: Васил Танев.

Back To Top