skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Акад. Петко Стайнов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХVІІ-144, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Петко Стайнов“ в участъка пред строежа ще бъде затваряна за преминаване на моторни превозни средства на дати: 15.06.2022 г. от 08.00 до 17.00 часа; 24.06.2022 г. от 08.00 до 12.00 часа и на 30.06.2022 г. от 08.00 до 12.00 часа.

Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.  

Строител: „Стевал – 78“ ЕООД

Back To Top