skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Васко Абаджиев“

Уважаеми граждани,

Във връзка  с изграждането на обект: Жилищна сграда с магазин и подземен гараж“, е необходимо поставянето на кран в имот с кадастрален идентификатор 68134.1606.5058, съотватстващ на УПИ V-5058, кв. 274, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София.

За да се извършат нужните строително-монтажни работи, се налага затваряне на участък от ул. „Васко Абаджиев“.

Участъкът ще е ограничен за преминаване на моторни превозни средства на 07.11.2023 г., в интервала между 8:00 и 17:00 часа, но няма да се затваря за преминаване на пешеходци.

Възложител: „ЕЙ БИ ДЖИ ВИЖЪН“ ЕООД

 

Back To Top