skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Петър Иванов-Вертер“

Във връзка с извършването на строителни дейности в имот с кадастрален идентификатор 68134.1608.48, съотватстващ на УПИ V-1113, кв. 24А, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София и необходимостта от монтаж на кулокран, 40 кв. м. от ул. „Петър Иванов-Вертер“, в участъка пред упоменатия имот ще бъдат затворени за преминаване на моторни превозни средства в периода:
– 13.01.2023 г. – 12.02.2023 г.
Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.

Възложител: „АСПЕН ИНВЕСТ“ ООД

Back To Top