skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи и трафопост“ в УПИ ХІV-599, 600, кв. 11, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Георги Златарски“ в участъка между ул. „Тодор Кожухаров“ и ул. „Иван Славейков“ ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства от 08.00 до 17.00 часа на  10.03.2022 г. и на 11.03.2022 г.

За периода на затварянето на ул. „Проф. Георги Златарски“, обиколните маршрути за моторни превозни средства ще са по ул. „Иван Славейков“ – ул. „21-ви век“ и ул. „Тодор Кожухаров“.  Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.  

Строител: „АКМИ ВИТОША“ ООД

Back To Top